Fortum Tarkka - pörssisähkö kotiin (2024)

Fortum Tarkka - pörssisähkö arvostelu

Fortum Tarkka – pörssi­sähkö ilman hiili­päästöjä. Pörssisähkö mahdollistaa tuntihinnoittelun. Usein yöllä ja viikonloppuisin sähkö on edullisinta.

Mikä on Fortum Tarkka - Pörssisähkösopimus?

Fortum Tarkka on pörssihintaiseen sähkösopimukseen perustuva palvelu, joka tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden seurata ja hallita sähkönkulutustaan reaaliajassa. Tämä sopimusmalli hyödyntää pohjoismaisen sähköpörssin Nord Poolin tuntikohtaisia hintatietoja, joten sähkön hinta vaihtelee tunneittain markkinoiden mukaan. Fortum Tarkka tarjoaa asiakkaille digitaalisen sovelluksen, jonka kautta voi tarkastella sekä hallinnoida omaa sähkönkulutusta ja sen kustannuksia.

Fortum Tarkka on innovatiivinen vaihtoehto sähkösopimukseksi, erityisesti energiatietoisille kuluttajille, jotka haluavat hyödyntää pörssihintojen tarjoamia mahdollisuuksia ja ovat valmiita aktiiviseen osallistumiseen sähkönkulutuksensa hallinnassa.

Plussat

Miinukset

Energiakulutuksen optimointi sähköisen seurannan avulla

Energiakulutuksen tehokas seuranta on mahdollista Fortumin digitaalisten alustojen, kuten mobiilisovelluksen ja verkkosivujen kautta. Asiakkaat voivat tarkastella sähkösopimuksiinsa liittyviä tietoja ja optimoida energiankulutustaan reaaliaikaisesti. Kulutuksen huippukohtien tunnistaminen auttaa asiakkaita säätämään energiankäyttöään tarpeen mukaan.

Sähkösopimusten hallinta digitaalisesti

Fortumin palvelujen kautta käyttäjät voivat hallinnoida sähkösopimuksiaan, tehdä muutoksia palveluihin ja laskutukseen. Helppokäyttöisyys on taattu sekä verkossa että mobiilisovelluksessa, joita molempia voi käyttää samalla kirjautumistunnuksella.

Fortum Tarkka banneri

Fortum Tarkka – Älykäs valinta sähkösopimukseksi

Fortum Tarkka -sähkösopimus mahdollistaa sähkön hinnan seurannan pörssissä tunneittain, mikä auttaa asiakkaita optimoimaan kulutustaan kustannustehokkaasti. Käyttämällä palvelua voidaan ajoittaa sähkönkulutus edullisimmille tunneille, mikä vähentää sähkölaskun suuruutta. Fortum Tarkka tarjoaa myös vaihtoehdon 100% uusiutuville energiamuodoille.

Hintavaihtelujen hallinta hintatakuun avulla

Hintatakuu on lisäpalvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden lukita sähkön hinta väliaikaisesti, suojaten asiakkaita pörssisähkön hinnan vaihteluilta. Tämä palvelu pienentää rahoitusriskejä ja tuo lisävarmuutta sähkön hankintaan.

Asiakaspalvelu digitaalisesti ja henkilökohtaisesti

Fortumin asiakaspalvelu on tavoitettavissa puhelimitse ja chatin kautta. Lisäksi verkkosivuilta löytyy kattava Usein Kysytyt Kysymykset -osio, josta asiakkaat voivat hakea nopeasti vastauksia yleisiin kysymyksiin.

Osallistu puhtaamman huomisen rakentamiseen

Energiansäästö ja ympäristötekoja suosiva toiminta eivät ainoastaan vähennä sähkölaskua, vaan myös edistävät kestävämpää tulevaisuutta. Fortumin asiakkaana voit vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi kierrättämällä, suosimalla lähiruokaa ja vähentämällä hiilidioksidipäästöjä. Näistä pienistä teoista kasvaa suuria, kun ne tehdään yhdessä.

Usein kysytyt kysymykset

Fortum Tarkka on dynaaminen sähkösopimus, jonka hinta määräytyy suoraan sähköpörssin päivittäisten hintavaihteluiden mukaan. Tämä tarkoittaa, että sähkön hinta voi vaihdella päivittäin riippuen markkinahinnoista, mikä heijastuu suoraan asiakkaan maksamaan hintaan. Sopimus tarjoaa mahdollisuuden hyötyä markkinahintojen laskusta, mutta myös altistaa hintojen nousulle.

Fortum on suomalainen energia-alan yritys.

Vaikka itse pörssisähkön hinta määrittyy kaikille sähköyhtiöille samalla tavalla Nordpoolin spot-hinnan perusteella, eri yhtiöiden välillä voi olla eroja heidän perimässään marginaalissa. Tämä marginaali on yhtiökohtainen lisä, joka vaikuttaa lopulliseen sähkön hintaan asiakkaalle.


Fortum Tarkka on jatkuvasti voimassa oleva sähkösopimus, joka seuraa Nordpool-sähköpörssin tunneittain vaihtuvia hintoja. Tämän ansiosta sähkön hinta asiakkaan laskussa heijastelee kulloistakin markkinahintaa. Asiakkaat voivat hyödyntää tämän sopimuksen tarjoamia säästömahdollisuuksia ajoittamalla energiankäyttönsä niille tunneille, jolloin sähkön hinta on pörssissä alimmillaan.

Fortumin määräaikainen sähkösopimus päättyy normaalisti sopimuskauden lopussa. Sopimusta on mahdollista irtisanoa etukäteen tietyissä tilanteissa, kuten muuton yhteydessä, ellei toisin ole sovittu. Lisäksi, jos määräaikaisen sopimuksen kesto ylittää kaksi vuotta, se on irtisanottavissa kahden vuoden jälkeen samoin ehdoin kuin toistaiseksi voimassa olevat sopimukset.

Fortum Tarkka - pörssi­sähkö ilman hiili­päästöjä

Pörssi­sähkö perustuu tunti­koh­taiseen sähkö­pörs­sissä kilpai­lu­tettuun spot-hintaan. Sähkön hintojen kehit­tyessä muutokset näkyvät nopeasti pörssi­säh­kössä – hintojen laskiessa se laskee ennen kiinteä­hin­taisia ja hintojen noustessa pörssi­sähkö nousee ensim­mäisenä. Ajoit­ta­malla omaa kulutustasi pystyt hyödyn­tämään vuoro­kauden hinta­vaih­telua.