Valoo Täyskuitu 2024 - Tulevaisuuden internetyhteys

Valoo Arvostelu

Valokuidun hinta voi herättää ihmetystä, mutta meillä on markkinoiden yksinkertaisin hinnoittelumalli. Emme veloita uusilla rakennusalueilla valokuituliittymän rakentamisesta tai yhteyden kytkennästä mitään. Maksat ainoastaan internetin käytöstä valitsemasi nopeuden mukaan!

Nykyajan teknologisessa ympäristössä internetyhteyden nopeus ja luotettavuus ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Tässä artikkelissa käsittelemme Valoo Täyskuidun tarjoamia palveluita, niiden hintoja, asennusta ja käyttökokemuksia. Valoo Täyskuitu on noussut merkittäväksi toimijaksi valokuituyhteyksien saralla, tarjoten nopeita ja luotettavia yhteyksiä niin yksityisille kotitalouksille kuin taloyhtiöillekin.

Mikä on valokuitu?

Valokuitu on nykyaikainen tietoliikenneteknologia, joka käyttää erittäin ohuita, läpikuultavia lasi- tai muovikuituja tiedonsiirtoon. Tämän innovatiivisen tekniikan avulla valo, joka kuljettaa dataa, pystyy liikkumaan pitkiäkin matkoja kuidun sisällä mahdollistaen äärimmäisen nopean ja luotettavan tiedonsiirron. Toisin kuin perinteiset kuparikaapelit, valokuitu on huomattavasti immuunimpi ulkoisille häiriöille, kuten sähkömagneettisille häiriöille, mikä takaa yhteyden vakauden ja korkean laadun. 

Valoo Täyskuitu hyödyntää tätä edistyksellistä teknologiaa tarjoamalla asiakkailleen erinomaista internetyhteyttä. Valokuidun ainutlaatuinen rakenne ja valon nopea liikkuminen mahdollistavat tiedonsiirron suurilla nopeuksilla, jotka ovat välttämättömiä nykypäivän tietointensiivisissä sovelluksissa, kuten suoratoistopalveluissa, videotapaamisissa ja suurten datamäärien siirrossa. Valoo Täyskuidun käyttämä valokuitutekniikka ei ainoastaan tarjoa huippunopeaa internetyhteyttä, vaan se on myös kestävä ja pitkäikäinen ratkaisu, joka vastaa tulevaisuuden kommunikaatiotarpeisiin. 

Valokuitu hinta kuukaudessa

Valoo Täyskuitu tarjoaa selkeän ja yksinkertaisen hinnoittelumallin. Valokuidun asennus kotiin on ilmaista, ja maksat vain valitsemastasi nopeuden mukaisesta internetin käytöstä. 

Esimerkiksi 100 Mbit/s nopeus on saatavilla 29,90 eur/kk, joka nousee 39,99 eur/kk kuuden kuukauden jälkeen. 

Valoo Netti -valokuituliittymät tarjoavat eri nopeusvaihtoehtoja ja niiden hinnat vaihtelevat seuraavasti:

Ajantaisisimmat hinnat löydät aina Valoo.fi verkkoisivuilta.

Valokuitu modeemi

Valokuitumodeemi on kriittinen komponentti Valoo Täyskuidun tehokkaassa toiminnassa, toimien siltaa rakentavana elementtinä modernissa tiedonsiirrossa. Laite toimii välttämättömänä muuntajana, joka muuttaa valokuidun kautta kulkevat valosignaalit sähköisiksi signaaleiksi, jotka ovat ymmärrettäviä ja käsiteltäviä digitaalilaitteille, kuten tietokoneille ja älypuhelimille. 

Valokuitumodeemin rooli on keskeinen, sillä se mahdollistaa nopean, tehokkaan ja ennen kaikkea häiriöttömän tiedonsiirron, joka on elintärkeää nykypäivän nopeatahtisessa ja yhä enemmän dataan nojaavassa maailmassa.

Lisäksi valokuitumodeemi varmistaa, että internetyhteys on vakaa ja luotettava, riippumatta siitä, kulkeeko tieto pitkiä vai lyhyitä matkoja. Sen edistyksellinen teknologia takaa sen, että tiedonsiirto tapahtuu valon nopeudella. 

Valoo Oy

Valoo Oy, tunnetaan myös nimellä Adola Oy, perustettiin vuonna 2019 modernin valokuituteknologian edistämiseksi Suomessa. Valoo Oy on sitoutunut investoimaan yli puoli miljardia euroa suomalaisen digitaalisen infrastruktuurin kehittämiseen. Tämä mittava investointi kohdistuu valokuituliittymien tuomiseen yli 300 000 suomalaiskotiin, luoden samalla työpaikkoja lähes tuhannelle henkilölle ympäri Suomen. 

Valoo Oy näkee valokuituyhteyden perustavanlaatuisena osana modernia infrastruktuuria, ollen näin verrattavissa esimerkiksi sähköön, veteen ja viemäröintiin. Tämän käsityksen mukaisesti yhtiö on asettanut tavoitteekseen valokuituyhteyden saatavuuden laajentamisen, jotta jokaisella suomalaisella olisi oikeus laadukkaaseen ja nopeaan internetyhteyteen. 

Vuonna 2023 Valoo Oy on jo asentanut yli miljoona metriä valokuitukaapelia ympäri Suomea, ja yhtiön tulevaisuuden suunnitelmissa on laajentaa palveluita yli 300 000 kotitalouteen. Valoo Netti, yhtiön tarjoama palvelu, on sataprosenttisesti valokuitupohjainen, tarjoten asiakkaille huippunopean ja luotettavan internetyhteyden. 

Valoo Täyskuitu

Valokuidun asennus

Valokuidun asennus on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Seuraavassa kuvataan Valoo Oy:n valokuidun asennusprosessi.

Alueen kiinnostuksen kartoitus

Projekti alkaa suunnittelulla ja asukkaiden kiinnostuksen kartoituksella. Asukkaat ilmaisevat kiinnostuksensa valokuituyhteyteen, ja Valoo Oy kartoittaa alueen tarpeet ja tilaukset. Riittävän kiinnostuksen vahvistuttua, etenee projekti seuraavaan vaiheeseen. 

Suunnittelu ja lupien hankinta

Kun ennakkotilauksia on saatu riittävästi, siirrytään luvitus- ja suunnitteluvaiheeseen. Tässä vaiheessa Valoo Oy suunnittelee reitit, joita pitkin valokuitu tuodaan eri alueille. Samalla aloitetaan lupien hakuprosessit eri viranomaisten kanssa.

Rakentamisen aloitus

Kun kaikki luvat on saatu ja suunnitelmat vahvistettu, aloitetaan varsinainen rakentaminen. Töihin kuuluu tontti- ja tienvarsitöitä, ja nämä työt voivat olla näkyviä alueen asukkaille. Valokuituverkon rakentaminen on monivaiheinen prosessi, jossa voi ilmetä yllätyksiä ja viivästyksiä riippuen ulkoisista tekijöistä, kuten sääolosuhteista tai muiden infrastruktuuriprojektien aikatauluista. 

Pihareitin suunnittelu

Rakentamisen edetessä valokuituasentajat ottavat yhteyttä asiakkaisiin ja suunnittelevat yhdessä pihareitin, jota pitkin valokuitu tuodaan taloon. Tässä vaiheessa otetaan huomioon mahdolliset esteet, kuten muut kaapelit, putket ja pihakivetykset. 

Päätelaitteiden asennus

Seuraavaksi suoritetaan valokuidun päätelaitteiden asennus talon sisälle. Tämä sisältää seinän läpi porattavan reiän ja päätelaitteen asentamisen sisätiloihin, yleensä talon tekniseen tilaan tai muuhun sopivaan paikkaan.

Pihatyöt ja kadunvarsireitit

Tämän jälkeen tehdään piha- ja tonttitöitä, joiden aikana kaivetaan reitti valokuidulle ulkoseinän koteloinnista kadunvarteen. Kaivuutyöt suoritetaan kevyin menetelmin, ja työn jälki pyritään tekemään mahdollisimman siistiksi.

Valokuidun puhaltaminen ja teletyöt

Kun runkoreitin rakentaminen on valmis, puhalletaan valokuitu putkiin ja tehdään tarvittavat teletyöt. Tässä vaiheessa voi kulua vielä viikkoja tai kuukausia, ennen kuin koko verkko on valmis käyttöön otettavaksi. 

Liittymän aktivointi ja käyttöönotto

Kun valokuituverkon rakentaminen on valmis, asiakkaat saavat reitittimen ja ohjeet liittymän käyttöönottoon. Käyttöönotto on nopea prosessi, joka vie vain muutaman minuutin. Liittymä tarjoaa nopean, luotettavan ja kestävän internetyhteyden.

Laskutus

Laskutus alkaa, kun liittymä on aktivoitu käyttöön. Asiakkaat voivat ottaa yhteyden käyttöön joustavasti 12 kuukauden kuluessa asennuksen valmistumisesta. 

Valoo kokemuksia

Valoo Oy on tunnettu suomalainen valokuituyhtiö, joka on saavuttanut merkittävää suosiota markkinoilla tarjoamalla nopeita ja luotettavia valokuituyhteyksiä. Valoo Täyskuitu on kerännyt mainetta erityisesti sen nopeiden yhteyksien, selkeän hinnoittelumallin ja asennuksen helppouden ansiosta, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon sekä kotitalouksille että yrityksille.

Käyttäjäkokemukset ovat olleet pääosin positiivisia, ja monet asiakkaat ovat kokeneet huomattavaa parannusta aiempiin yhteyksiinsä verrattuna. Erityisesti Valoon nopeus ja luotettavuus ovat saaneet kiitosta käyttäjiltä, vaikka joissakin tapauksissa on ollut parantamisen varaa hinnoittelussa.

Asiakaspalvelu ja tuki

Valoo tarjoaa asiakkailleen laadukasta asiakaspalvelua, joka kattaa sekä tekniset kysymykset että laskutukseen liittyvät asiat. Asiakaspalvelu on saatavilla arkisin ja lauantaisin, ja yhteydenotto on mahdollista puhelimitse, sähköpostilla sekä chatin kautta. Asiakaspalvelun tavoittaa Valoon verkkosivuilta, josta löytyvät myös ajantasaiset yhteystiedot.

Taloyhtiönetti

Valoo Taloyhtiönetti on Valoo Oy:n tarjoama palvelu, joka on suunniteltu erityisesti taloyhtiöiden tarpeisiin. Tämä palvelu sisältää perusnopeudellisen 100 Mbit/s laajakaistayhteyden jokaiseen taloyhtiön huoneistoon. Palvelun hinnoittelu ja tekninen toteutus määritellään taloyhtiön kanssa tehtävän sopimuksen perusteella. 

Valoo Taloyhtiönetti tarjoaa joustavuutta, sillä asukkaille on tarjolla myös vapaasti valittavia lisänopeuksia, jotka vastaavat heidän yksilöllisiä tarpeitaan. 

Kun taloyhtiön nykyinen tietoliikenneverkko on vanhentunut tai ei ole täysin valokuitupohjainen, Valoo voi rakentaa uuden, modernin valokuituverkon. Tämä päivitys on merkittävä parannus, sillä valokuituteknologialla ei ole netin nopeuden ylärajaa, toisin kuin vanhoilla kupari- tai Ethernet-kaapeleilla toteutetuissa verkostoissa. Uusi verkko on käytännössä ikuinen ja kestää kiinteistön koko elinkaaren, tarjoten samalla kustannustehokkuutta ja pitkäaikaisen hyödyn. 

Valokuitu TV

Valokuitu TV on nykyaikainen ja kattava palvelu, joka tarjoaa monipuoliset viihdetoiminnot, kuten televisio- ja nettisarjat, elokuvat ja urheilulähetykset, valokuituteknologian kautta. Tämä mahdollistaa teräväpiirtoisten televisiolähetysten ja nopean internetyhteyden samanaikaisen nauttimisen ilman merkittävää hidastumista. Valokuitu TV on jatkuvasti kehittyvä palvelu, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia viihteen maailmassa, ja on helppo löytää sopiva palvelu lukuisista erilaisista paketeista.

Valokuitu TV tarjoaa erinomaisen kuvan- ja äänenlaadun, joka on huomattavasti parempi kuin perinteisten antenni- tai kaapeliverkkojen tarjoama laatu. Valokuituteknologia mahdollistaa suurten tietomäärien siirtämisen nopeasti ja tehokkaasti.

Lisäksi valokuitu TV tarjoaa erittäin stabiilin yhteyden, joka on immuuni sääolosuhteille, kuten myrskyille ja ukkosille. Valokuituverkot ovat myös vähemmän alttiita sähkömagneettisille häiriöille kuin perinteiset kuparipohjaiset verkot, mikä vähentää signaalihäiriöiden ja kuvanlaadun heikkenemisen riskiä.

Valokuitu TV on huipputekniikkaa hyödyntävä palvelu, joka tulee jatkossa yleistymään entisestään. Sen ansiosta käyttäjät voivat nauttia korkealaatuisista televisioelämyksistä valokuituverkon kautta, mikä tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon niille, jotka haluavat parasta mahdollista kuvan- ja äänenlaatua sekä nopeita ja luotettavia yhteyksiä.

Nopeus testi - Mittaa Valoo täyskuidun suorituskyky

Valoo Täyskuitu on tunnettu sen tarjoamasta nopeasta ja luotettavasta internetyhteydestä. Internetin käyttäjänä saatat kuitenkin haluta varmistaa, että saat juuri sen nopeuden, josta maksat.

Nopeustestin avulla voit helposti mitata Valoo Täyskuidun todellisen lataus- ja lähetysnopeuden sekä viiveen. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun haluat varmistaa yhteyden riittävyysen esimerkiksi suoratoistopalvelujen, pelaamisen tai videoneuvotteluiden vaatimuksiin.

Valoo Täyskuitu tarjoaa eri nopeusluokkia, ja nopeus testin avulla voit tarkistaa, vastaako yhteytesi näitä nopeusstandardeja.

Usein kysytyt kysymykset

Kyllä, valokuidun ottaminen kannattaa, jos arvostat tasaisen ja vakaan nettiyhteyden, joka tarjoaa luvatun nopeuden riippumatta muun naapuruston käytöstä. Lisäksi, jos ympäristöystävällisyys ja korkea asiakastyytyväisyys ovat sinulle tärkeitä, valokuitu on hyvä valinta.

Kyllä, valokuidussa on kuukausimaksu. Se liittyy valitsemaasi laajakaistaliittymään. Vaikka valokuidun asennus ja kytkentä uusilla rakennusalueilla voivat olla ilmaisia, käyttäjän tulee maksaa valitsemansa laajakaistapalvelun kuukausimaksu.

Valokuidun hinta omakotitaloon Valoo-palvelun kautta on seuraava:

  1. Asennus ja Kytkentä: Valokuidun asennus ja kytkentä kotiisi on nyt 0 €, jos tilaat ennen alueesi rakentamisen aloittamista. Tämä sisältää valokuitukaapelin, päätelaitteen, reitittimen, kaikki rakennus- ja asennustyöt sekä pihan siistimisen kaapelin asennuksen jälkeen.

  2. Nettiyhteyden Kuukausimaksu: Valitsemasi Valoo Netti -liittymän kokonaishinta alkaa 897,60 € / 24 kk, riippuen valitsemastasi nopeudesta. Esimerkiksi 100 Mbit/s nopeudella hinta on 897,60 € / 24 kk, joka tulee 6 kuukauden jälkeen 39,90 €/kk. Muita nopeusvaihtoehtoja ovat 500 Mbit/s ja 1000 Mbit/s, joiden hinnat vaihtelevat.

  3. Ei Piilokustannuksia: Palvelussa ei ole piilokustannuksia, ja maksat vain nettiyhteydestä. Liittymis-, avaus-, kuukausi- ja ylläpitomaksuja ei ole.

  4. Määräaikainen Sopimus: Netti-liittymä on 24 kuukauden määräaikainen sopimus, jonka jälkeen se jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana.

  5. Peruuttaminen: Peruuttaminen ennen rakennuspäätöstä on mahdollista tietyin ehdoin, mutta rakentamispäätöksen jälkeen peruuttamisesta veloitetaan valokuidun liittymismaksu 2490 €.

Nämä tiedot perustuvat Valoo.fi-sivuston tietoihin ja voivat vaihdella alueittain ja ajankohtaisen tarjouksen mukaan.

Kyllä, Valoo:n valokuituverkko on avoin. Heidän verkkonsa on suunniteltu ja rakennettu erityisesti valokuitupalvelujen tuottamiseen, ja he hoitavat itse verkon hallinnan ja operoinnin. Tämä toimintamalli eliminoi ylimääräiset välikädet, mikä vähentää lisäkuluja, ja tekee verkosta täysin avoimen.

Valokuitu on parempi vaihtoehto, jos tarvitset nopeaa, luotettavaa ja kestävää internet-yhteyttä, erityisesti jos käytät internetiä paljon. Sen sijaan 5G voi olla riittävä vaihtoehto kevyemmälle internetin käytölle tai alueille, joilla valokuituyhteyttä ei ole saatavilla.

Valokuituyhteyden kanssa käytettäväksi suositellaan tehokasta WLAN-reititintä, joka tukee valokuidun tarjoamia nopeuksia. Reitittimen tulisi olla vähintään 802.11ac-standardin mukainen, jotta se voi hyödyntää valokuidun tarjoamaa nopeutta ja varmistaa langattoman verkon tehokkaan toiminnan kotona.

Valokuituyhteyden olemassaolo voi nostaa asunnon arvoa noin 2-5 %, mutta tämä riippuu asunnon sijainnista, yhteyden nopeudesta ja markkinoiden kysynnästä. Nopeiden ja luotettavien internetyhteyksien arvostus on kasvussa asunnonostajien keskuudessa, ja valokuitu on monille tärkeä tekijä asuntokaupassa.

Valokuitu itsessään ei tarvitse sähköä toimiakseen, koska se ei johda sähköä ja on siten ukkosherkkyydeltään vähäinen. Kuitenkin, sähkökatkot vaikuttavat valokuituun kytkettyihin laitteisiin, kuten reitittimiin ja modeemeihin, jotka tarvitsevat sähköä toimiakseen. Tämän vuoksi valokuituyhteyden toiminta voi häiriintyä sähkökatkojen aikana. Suojatakseen näitä laitteita, on suositeltavaa käyttää ylijännitesuojaa sähköverkon ja laitteen välillä.

Kyllä, valokuitu on nopein tapa siirtää tietoa. Se tarjoaa huomattavasti nopeamman yhteysnopeuden verrattuna mobiililaajakaistaan tai kupariseen puhelinkaapeliin perustuvaan laajakaistaan. Kun mobiililaajakaistan tai kuparikaapelin yhteysnopeus on tyypillisesti noin 50 megabittiä sekunnissa, valokuitu voi tuoda kotiisi jopa tuhannen megabitin yhteyden. Tämä tekee siitä erittäin nopean vaihtoehdon internet-yhteydelle.

Kyllä, valokuitu on turvallinen vaihtoehto internet-yhteydelle. Sen tarjoama nopeus, häiriöttömyys ja luotettavuus tekevät siitä erinomaisen valinnan. Valokuidun suuri tiedonsiirtonopeus mahdollistaa monien digitaalisten palveluiden käytön ilman viivettä. Lisäksi se ei ole sääherkkä eikä ruuhkaudu, vaikka useat naapurit käyttäisivät yhteyttä samaan aikaan. Tämä tekee valokuidusta erittäin vakaa ja luotettava yhteyden muoto. Lisäksi valokuidussa tiedon lataus ja lähetys tapahtuvat yhtä nopeasti, mikä on etu monenlaisissa käyttötarkoituksissa.

Kyllä, valokuitu on kiinteä yhteys. Valokuituyhteyden asentaminen vaatii lähes aina kaapelin kaivamisen kiinteistön seinustalle. Tämä tekee siitä pysyvän ja luotettavan ratkaisun kodin verkkoyhteydelle, tarjoten pätkimätöntä nopeutta ja lähes rajatonta tiedonsiirtokapasiteettia. Siksi valokuitu on erinomainen valinta nyt ja tulevaisuudessa, erityisesti niille, jotka tarvitsevat vakaa ja nopeaa internetyhteyttä.

Valokuidulla tehokkaampaa arkea.

Valoon valokuidussa kaikki sisältyy hintaan. Tarkista saatavuus ja nopeusvaihtoehdot kotiisi.