Maksuhäiriömerkinnät: Näin vaikutat luottotietojesi puhtauteen ja taloutesi tulevaisuuteen

Maksuhäiriömerkinnät

Maksuhäiriömerkintä: Mikä se on ja kuinka se syntyy?

Maksuhäiriömerkintä on negatiivinen merkintä henkilön luottotietorekisterissä, joka syntyy, kun henkilö ei ole suoriutunut taloudellisista velvoitteistaan sovitun mukaisesti. Tämä voi olla esimerkiksi laskun, luoton tai vuokran maksamatta jättäminen. Erityyppisillä maksuhäiriömerkinnöillä on erilaiset kriteerit niiden kirjaamiseksi, mutta yleisesti merkin perusteena on se, että maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä ja velkoja on käynnistänyt perintätoimenpiteet.

Maksuhäiriömerkinnät vaikuttavat moniin yksilön arkielämän asioihin. Ne voivat estää esimerkiksi puhelinliittymän, vakuutusten tai vuokra-asunnon saamisen. Lisäksi niillä voi olla negatiivisia vaikutuksia henkilön ammatilliseen asemaan. Onkin tärkeää ymmärtää kuinka maksuhäiriömerkintä syntyy, jotta voisi ennakoida ja estää sen syntymisen. Säännöllinen talouden suunnittelu ja seuranta ovat keskeisiä keinoja estää maksuhäiriömerkintöjen syntyminen.

Maksuhäiriömerkinnän syntyminen voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

 • Maksun laiminlyönti: Henkilön tulee suorittaa taloudellinen velvoite, kuten lasku tai vuokra, eräpäivään mennessä. Jos maksua ei suoriteta ajoissa, voi siitä koitua myöhästymismaksuja ja muita lisämaksuja.
 • Perintään siirtyminen: Mikäli maksu jää edelleen suorittamatta määritellyn ajanjakson jälkeen, velkoja voi siirtää saatavansa perintään. Tällöin henkilölle lähetetään yleensä perintäkirje, jossa vaaditaan maksun suorittamista.
 • Oikeudelliset toimenpiteet: Jos perinnän aloituskaan ei saa henkilöä suorittamaan velkaansa, voidaan asia viedä oikeuteen. Tuomioistuin voi antaa tuomion velallisen maksettavaksi.
 • Maksuhäiriömerkinnän kirjaaminen: Kun kaikki muut keinot ovat epäonnistuneet ja tuomio on annettu, tehdään luottotietorekisteriin merkintä maksuhairiöstá.

On huomattava että ennen kuin merkintää tehdään rekisteriin:

 • Velalliselle täytyy antaa mahdollisuus selittää tilanteensa ja tarjota ratkaisuehdotusta.
 • Merkintä tehdään vasta, kun kaikki muut mahdolliset toimenpiteet ovat epäonnistuneet.

Maksuhäiriömerkinnän vaikutukset voivat olla laajakantoisia ja pitkäkestoisia. Niitä voi olla esimerkiksi:

 • Vaikeudet saada luottoa tai muita taloudellisia palveluita
 • Ongelmat vuokra-asunnon tai vakuutusten hankkimisessa
 • Ammatillisen aseman heikkeneminen, jos työtehtävät edellyttävät tahrattomia luottotietoja.

Tämän takia on ensiarvoisen tärkeää estää maksuhairiömerkinnän syntyminen huolellisella talouden suunnittelulla ja seurannalla.

Luottotiedot: Miten ne määrittävät taloudellisen tilanteesi?

Luottotiedot muodostavat olennaisen osan henkilökohtaista taloudellista profiilia. Ne antavat selkeän kuvan yksilön taloudellisesta vastuullisuudesta ja luotettavuudesta, mikä puolestaan määrittää henkilön kyvyn saada luottoa tai lainaa. Luottotietoihin sisältyy useita elementtejä, mukaan lukien kyky hallita olemassa olevaa velkaa, maksuhistoria ja maksukyky. Kun luottotietoja tarkastellaan tällaisten tekijöiden kautta, ne pystyvät antamaan kattavan katsauksen henkilön taloudelliseen tilanteeseen.

Toisaalta, maksuhäiriömerkinnän poistuminen luottotiedoista on prosessi, joka saattaa viedä jonkin aikaa. Maksuhäiriömerkintä voi jäädä luottotietoihisi useiksi vuosiksi ja se vaikeuttaa usein luoton saamista. Siinä missä puhdas luottotietorekisteri luo kuvan taloudellisesta luotettavuudesta, makuhäiriömerkintä tekee vastaavasti päinvastoin. Tästä syystä maksuhäiriömerkinnän poistuminen on tärkeä askel kohti taloudellista vakautta ja kykyä tehdä itsenäisiä taloudellisia päätöksiä.

Luottotietoja tarkasteltaessa on otettava huomioon seuraavat tekijät:

 • Maksuhistoria: Tämä kuvaa sitä, kuinka hyvin henkilö on hoitanut aiemmat velvoitteensa. Myöhästyneet maksut ja laiminlyönnit voivat vaikuttaa negatiivisesti luottotietoihin.
 • Velkaantumisaste: Tämä viittaa siihen, kuinka paljon velkaa henkilöllä on suhteessa hänen tuloihinsa. Korkea velkaantumisaste voi olla merkki taloudellisista vaikeuksista.
 • Luoton käyttö: Tämä mittari kertoo siitä, kuinka paljon henkilön saatavilla olevasta luotosta on käytetty. Jos suuri osa luotosta on jo käytetty, se saattaa viitata siihen, että henkilön taloudellinen tilanne ei ole vakaalla pohjalla.

Maksuhäiriömerkinnän poistamiseen liittyvät seikat ovat myös tärkeitä ymmärrettää:

 • Aika: Maksuhäiriömerkintää ei voida poistaa heti sen syntymisen jälkeen. Se säilyy luottotiedoissa määritellyn ajanjakson ajan.
 • Vaikutus kykyyn saada luottoa: Kuten edellä mainittiin, maksuhäiriömerkintään liittyy usein hankaluuksia saada uutta luottoa.
 • Merkinnän poistaminen: Maksuhäiriömerkintä voidaan poistaa luottotiedoista ainoastaan, kun velka on maksettu kokonaisuudessaan tai jos velkoja suostuu merkinnän poistamiseen.

Luottotietojen hallinta ja ymmärtäminen ovat siis keskeisiä tekijöitä henkilön taloudellisen tilanteen parantamisessa ja vakaan taloudellisen tulevaisuuden rakentamisessa.

Maksuhäiriömerkinnän poistuminen: Kuinka kauan se vie aikaa?

Luottotietojen tarkistus on tärkeä prosessi, joka voi auttaa ymmärtämään maksuhäiriömerkinnän poistumista. Yleisesti ottaen luottotietomerkintä säilyy luottotietorekisterissä 2–4 vuotta, riippuen velan tyypistä ja suuruudesta. Maksuhäiriömerkinnän poistuminen ei tapahdu automaattisesti, kun velka maksetaan pois, vaan se vaatii aikaa. Jokaisen henkilön olisi syytä tietää, milloin heidän maksuhäiriömerkintänsä poistuu, jotta he voivat suunnitella talouttaan paremmin tulevaisuudessa.

Omien luottotietojen säännöllinen seuranta on tärkeää, sillä se auttaa tunnistamaan mahdolliset maksuhäiriömerkinnät ajoissa. Tämä antaa mahdollisuuden ryhtyä toimiin maksuhäiriömerkinnän poistamiseksi ja näin parantaa omaa luottokelpoisuutta. On myös tärkeää huomioida, että luottotiedot saattavat vaikuttaa moniin eri asioihin, kuten lainan saantiin, vuokra-asuntojen hakuun ja jopa joissakin tapauksissa työpaikan saantiin. Siksi on ensiarvoisen tärkeää pitää huolta omista luottotiedoistaan.

 • Luottotietomerkintä säilyy luottotietorekisterissä 2–4 vuotta, riippuen velan tyypistä ja suuruudesta.
 • Maksuhäiriömerkinnän poistuminen ei tapahdu automaattisesti, kun velka maksetaan pois.
 • Jokaisen henkilön olisi syytä tietää, milloin heidän maksuhäiriömerkintänsä poistuu.
 • Omien luottotietojen säännöllinen seuranta on tärkeää tunnistamaan mahdolliset maksuhäiriöt ajoissa.

Luottohistorian ymmärtämiseksi voi olla hyvä idea ottaa yhteys ammattilaiseen tai neuvonantajaan. He voivat auttaa selittämään merkinnät ja antaa neuvoja siitä, miten parhaiten hoitaa nykyisiä velkoja ja välttää tulevia maksuhäiriöitä.

 • Ammattilainen tai neuvonantaja voi auttaa selittämään luottohistoriaasi.
 • Ne voivat myös antaa neuvoja siitä, miten parhaiten hallita nykyisiä velkojasi ja välttää uusia maksuhäiriömerkintöjá.

Maksuhistorian korjaaminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. On kuitenkin joitakin toimia, jotka voidaan toteuttaa heti:

 • Ota selvää kaikista avoimista laskuista ja suunnittele niiden maksaminen.
 • Yritä neuvotella velkojien kanssa maksusuunnitelmasta, jos et pysty maksamaan laskuja kokonaisuudessaan heti.

Maksuhäiriömerkintöjen ehkäisemiseksi on tärkeää olla tietoinen omasta taloudellisesta tilanteesta ja hallita raha-asioita vastuullisesti. Tämä voi sisältää:

 • Budjetin tekeminen ja noudattaminen.
 • Säästötilin perustaminen hätätapauksia varten.
 • Luottokorttivelan minimoiminen tai sen poistaminen kokonaan.

Muistutus: Maksuhäiriömerkinnän saamisen jälkeen on tärkeää toimia nopeasti parantaaksesi luottohistoriasi. Mitä nopeammin aloitat, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on palauttaa luottosi entiseen kuntoonsa.

Luottotietojen tarkistus: Näin tarkistat omat tietosi turvallisesti

Nainen pelaa verovapaalla kasinolla

Maksuhäiriön havaitseminen ajoissa on ensiarvoisen tärkeää, sillä se voi vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tilanteeseesi. Luottotietojen tarkistaminen on yksi tapa varmistaa ettei maksuhäiriömerkintöjä ole piilossa. Tätä varten voit käyttää useita luotettuja palveluita, jotka tarjoavat turvallisen ja luotettavan tavan tarkastella omia taloudellisia tietojasi. Nämä palvelut noudattavat tiukkoja tietosuojasäännöksiä, mikä tarkoittaa, että henkilökohtaiset tietosi pysyvät suojassa.

On myös tärkeää ymmärtää, että luottotietojen tarkistaminen on säännöllisesti toistettava prosessi. Taloudellinen tilanne voi muuttua nopeasti, ja maksuhäiriö voi ilmetä missä tahansa vaiheessa. Säännöllisesti tehty luottotietojen tarkistaminen antaa mahdollisuuden puuttua tilanteeseen ajoissa, ja ehkäistä maksuhäiriön negatiivisten seurausten syntymistä. Jokaisen henkilön on suositeltavaa tarkistaa omat luottotietonsa vähintään kerran vuodessa, jotta ne pysyvät ajan tasalla omasta taloudellisesta tilanteestaan.

Luottotietojen tarkistaminen on melko yksinkertainen prosessi ja se voidaan tehdä usealla eri tavalla. Seuraavassa on joitakin tapoja, joilla voit tarkistaa omat luottotietosi turvallisesti:

 • Verkkopalvelut: Useimmat luottotietoyhtiöt tarjoavat verkkopalveluja, joiden avulla voit tarkastella omia luottotietojasi milloin tahansa. Nämä palvelut ovat käteviä ja helppokäyttöisiä, mutta muista aina varmistaa että kyseinen sivusto on turvallinen ennen kuin annat henkilökohtaisia ​​tai taloudellisia tietojasi. Kokeile uScore täältä.
 • Puhelimitse: Voit myös soittaa suoraan luottotietoyhtiölle ja pyytää heitä lähettämään sinulle kopion omista luottotiedoistasi. Tämän vaihtoehdon etuna on, että saat mahdollisuuden keskustella ammattilaisen kanssa mahdollisista kysymyksistä tai huolenaiheista.
 • Postitse: Jotkut yritykset tarjoavat myös mahdollisuuden tilata paperikopio omasta luottohistoriastasi postitse. Vaikka tämä menetelmä voi olla hieman hitaampi kuin muut, se antaa sinulle fyysisen dokumentin, jonka voit pitää tallessa.

Muista aina pyytää virallinen raportti luottotiedoistasi, jotta saat tarkimman ja ajantasaisimman tiedon. Tämä raportti sisältää yleensä seuraavat tiedot:

 • Henkilötiedot: Nimesi, syntymäaikasi, osoitteesi ja muut perustiedot.
 • Luottohistoria: Kaikki aiemmat luottosopimuksesi sekä niiden tila (esimerkiksi maksettu tai maksamatta).
 • Maksuhistoria: Tietoa siitä kuinka hyvin olet hoitanut velkojasi ajan myötä.
 • Julkiset tiedot: Mahdolliset konkurssit, verovelat tai muut taloudelliset ongelmat.

Luottotietojen säännöllinen tarkistaminen auttaa sinua pysymään ajan tasalla omasta taloudellisesta tilanteestasi ja antaa mahdollisuuden korjata mahdollisia virheitä ennen kuin ne vaikuttavat negatiivisesti luottoarvioosi.

Omien luottotietojen ymmärtäminen: Miten ne voivat vaikuttaa sinuun?

Vaikuttaakseen tehokkaasti taloudellisiin päätöksiin, on tärkeää ymmärtää omat luottotiedot. Luottotietojen tarkastaminen antaa sinulle yksityiskohtaisen käsityksen koko taloudellisesta tilanteestasi – maksuhistoriastasi ja velkatasapainostasi nykyisiin luottoihin ja viivästyskorvauksiin. Tarkista luottotiedot säännöllisesti taatakseen niiden tarkkuuden ja ollaksesi tietoinen luottohistoriasi vaikutuksista sinun taloudelliseen päätöksentekoon.

Toinen olennainen tekijä, joka on otettava huomioon, on tietoisuus siitä, milloin maksuhäiriömerkintä poistuu luottotiedoistanne. Vakavissa rahoitustilanteissa, kuten konkurssissa tai ulosoton yhteydessä, maksuhäiriömerkintä voi pysyä luottotiedoissa jopa usean vuoden ajan. Tätä tietoa voi käyttää strategisena työkaluna luotonsaamista harkitessasi, jotta voit paremmin suunnitella taloudellista tulevaisuuttasi.

 • Luottotietojen ymmärtämisen tärkeys: Omien luottotietojen tunteminen on välttämätöntä taloudellisten päätösten tekemisessä. Tarkastamalla säännöllisesti omat luottotiedot, voit varmistaa niiden oikeellisuuden ja saada selkeän kuvan taloudellisesta tilanteestasi.
 • Maksuhistorian merkitys: Maksuhistoriasi on keskeinen osa luottohistoriaasi. Myöhästyneet tai laiminlyödyt maksut voivat vaikuttaa negatiivisesti luottoluokitukseesi ja vaikeuttaa uuden lainan saantia tulevaisuudessa.
 • Velkatasapainon hallinta: Korkea velka suhteessa tuloihin voi heikentää luottoarviointiasi. On tärkeää pitää velat kurissa ja pyrkiä maksamaan ne pois mahdollisimman nopeasti.
 • Nykyiset luotot ja viivästyskorvaukset: Näillä tiedoilla on myös merkittävä rooli määritettäessä kykyjänne hoitaa nykyisiin sitoumuksiinne liittyviät vastuut sekä arvioitaessa riskiänne potentiaalisena lainansaajana.
 • Maksuhäiriömerkinnän poistaminen: Ymmärrettynään milloin maksuhairiomerkintasi poistuu, auttaa sinua parantamaan taloudellista profiiliasi ajan mittaan. Tämä on erityisen tärkeää, jos olet harkitsemassa uuden lainan ottamista tai suurta taloudellista sitoumusta.
 • Strateginen suunnittelu: Luottotietojen ymmärtäminen ja niiden hyödyntäminen strategisella tavalla auttavat sinua parantamaan luottoarviota ja tekemään järkevämpiä taloudellisia päätöksiä pitkällä aikavälillä.

Maksuhäiriön seuraukset: Mitä tapahtuu, kun saa merkinnän?

Maksuhäiriömerkintä on merkittävä isku henkilön taloudelliselle maineelle ja se voi tuoda mukanaan monia negatiivisia seurauksia. Merkinnän myötä henkilön on vaikea saada luottoa, vuokrata asuntoa tai tehdä muita taloudellisia sopimuksia. Tämä johtuu siitä, että maksuhäiriömerkintä syö luottotietoja ja näin ollen mahdollisuutta saada luottotiedot takaisin heikkenee.

Maksuhäiriömerkintä poistuu luottotietorekisteristä määräajan kuluttua, mutta tämä saattaa kestää useita vuosia. Merkinnän poistumista odotellessa on tärkeää yrittää pitää muut taloudelliset asiat järjestyksessä ja välttää uusia maksuhäiriöitä. Lisäksi kannattaa olla aktiivinen maksuvelvoitteiden hoitamisessa, sillä se on paras keino saada luottotiedot takaisin.

Maksuhäiriömerkinnän seurauksia ovat muun muassa:

 • Vaikeus saada luottoa: Maksuhäiriömerkintä tarkoittaa, että henkilön on vaikea saada lainaa tai muita luottotuotteita. Tämä voi hankaloittaa esimerkiksi asunnon ostamista tai auton hankkimista.
 • Asunnon vuokraaminen voi olla haastavaa: Monet vuokranantajat tarkistavat mahdollisten vuokralaisten luottotiedot ja maksuhistorian. Maksuhäiriömerkintä voi tehdä asunnon löytämisen vaikeaksi.
 • Taloudelliset sopimukset voivat olla haasteellisia: Esimerkiksi puhelinliittymän avaaminen tai vakuutussopimuksen tekeminen voivat olla hankalia ilman puhtaita luottotietoja.
 • Työpaikan saaminen voi olla vaikeampaa: Joidenkin työnantajien on tiedossa, että heidän pitää tarkistaa potentiaalisen työntekijän taloudellinen tausta, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti työhakuprosessiin.

Merkinnän poistumista odotellessaan henkilön tulisi:

 • Pitää talous järjestyksessään: On tärkeää yrittää välttää uusia maksuvaikeuksia ja pitää kulut hallinnassa.
 • Hoitaa velvoitteet ajallaan: Aktiivinen maksuvelvoitteiden hoitaminen on paras tapa saada luottotiedot takaisin.
 • Hakea apua tarvittaessa: Jos taloudelliset vaikeudet ovat liian suuret, kannattaa hakea ammattilaisten apua esimerkiksi velkaneuvonnasta.

Luottotietojen tarkistaminen: Miten se eroaa tietojen ymmärtämisestä?

Luottotietojen tarkistaminen tarkoittaa sitä, että tarkistat omat luottohistoriasi tai raporttisi tietoihin, jotka voidaan jakaa luottotietopalvelun tai luottotoimiston kautta. Tarkistusprosessi on yksinkertainen ja suoraviivainen, mutta se ei välttämättä tarjoa syvällistä käsitystä siitä, miten nämä tiedot vaikuttavat taloudellisiin päätöksiisi tai nostettavissa olevan luoton määrään.

Toisaalta, luottotietojen ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että sinulla on syvällinen käsitys siitä, miten luottotietojen tiedot ovat muodostuneet, miten ne vaikuttavat luottokelpoisuuteesi ja miten voit vaikuttaa niihin. Ymmärtäminen vaatii sinulla olevan taustatietoa siitä, miten luottotiedot lasketaan, mistä tiedot tulevat ja miten niitä päivitetään. Ymmärtäminen myös auttaa sinua tekemään päätöksiä, jotka voivat parantaa luottopistettäsi ja välttää mahdolliset rangaistukset tai haitat.

Tässä on muutamia keskeisiä eroja luottotietojen tarkistamisen ja ymmärtämisen välillä:

Luottotietojen tarkistaminen:

 • Tämän prosessin avulla voit nähdä, mitkä tiedot ovat saatavilla sinusta luottoyrityksille.
 • Se tarjoaa mahdollisuuden varmistaa, että kaikki raportoidut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia.
 • Voit myös tunnistaa mahdolliset virheet tai väärinkäsitykset, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti luottopisteisiisi.

Luottotietojen ymmärtäminen:

 • Tämän prosessin avulla opit ymmärtämään, kuinka luottohistoriasi lasketaan ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen eniten.
 • Ymmärrettynyt tieto auttaa sinua tekemään taloudellisia päätöksiä paremmin ja parantamaan luottoarvoasi pitkällä aikavälilllä.
 • Saatat esimerkiksi oppia strategioita velkojen hallintaan tai maksuhistorian parantamiseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä luottotietojen tarkistaminen että niiden ymmärretääminenhän ovat olennaisia osatekijöitä hyvien finanssivalintojen tekemiselle. Mutta jos haluat todella parantaa taloudellista asemaasi ja luottokelpoisuuttasi, sinun tulee ymmärtää syvällisemmin, miten luottojärjestelmä toimii.

Tarkista luottotiedot: Käytännön opas

Luottotietojen tarkastaminen voi aluksi tuntua monimutkaiselta tehtävältä, mutta se on itse asiassa yksinkertainen ja informatiivinen prosessi. Ensimmäinen askel on päätöksen teko. Jokaisella henkilöllä on oikeus tarkistaa omat luottotietonsa ilmaiseksi kerran vuodessa. Tämä voidaan tehdä ottamalla yhteyttä luottotietopalveluun, kuten Suomen Asiakastietoon tai Bisnodeen, joko puhelimitse, postitse tai online-portaalin kautta. Muistathan, että tarkistaessasi luottotietosi, sinun tulee aina varmistaa, että käyttämäsi palvelu on luotettava ja turvallinen.

Asiaan liittyen, luottotietojen tarkastamisen yhteydessä saat selville, onko sinulla luottohäiriöitä, kuinka monta kyseisiä merkintöjä sinulla on ja milloin ne poistuvat. Samalla saat tietää myös muut luottotietoihin vaikuttavat seikat, kuten yhteystietosi ja ne yritykset, jotka ovat tarkastaneet tietosi viimeisen 12 kuukauden aikana. Käytännön ohjeiden lisäksi on tärkeää pitää mielessä, että luottotiedot ovat tärkeä osa henkilökohtaista taloudellista hyvinvointiasi, ja niiden aktiivinen seuraaminen on avainasemassa taloudellisten päämäärien saavuttamisessa.

Seuraavassa on joitakin käytännön vinkkejä luottotietojen tarkastamiseen:

 • Aloita päätöksenteolla: Päätä, milloin haluat tarkistaa luottotietosi. Suositeltavaa on tehdä tämä ainakin kerran vuodessa, jotta voit varmistaa, että tiedoissasi ei ole virheitä tai petollista toimintaa.
 • Valitse palveluntarjoaja: Voit ottaa yhteyttä mihin tahansa luottotietopalveluun, kuten Suomen Asiakastiedon tai Bisnoden kaltaisiin yrityksiin. Varmista aina, että valitsemasi palvelu on turvallinen ja luotettava.
 • Tarkasta tiedot huolellisesti: Kun olet saanut raporttisi, käy läpi kaikki tiedot huolellisesti. Tämän pitää sisältää henkilötiedot sekä mahdolliset merkinnät maksuhistoriassasi.
 • Selvitä mahdolliset häiriömerkinnät: Jos sinulla on luottohäiriöitä, selvittää kuinka monta niitä on ja milloin ne poistuvat. Näiden tietojen avulla voit suunnitella taloudellisen elpymisesi paremmin.
 • Seuraa aktiivisesti muutoksia: Luottoraportti antaa myös tärkeitä tietoja siitä, ketkä ovat pyytaneet pääsy luoittoraporttiisi. Jos huomaat jotain epätavallista, ota yhteyttä kyseiseen yritykseen ja selvitä syy.

Luottotietojen tarkastaminen on keskeinen osa taloudellista hyvinvointiasi. Aktiivisella seurannalla voit varmistaa, että tiedoissasi ei ole virheitä tai väärinkäsityksiä, sekä suunnitella paremmin tulevaisuuden taloudellisia liikkeitäsi.

Milloin maksuhäiriömerkintä poistuu? Aikataulut ja säännöt

Maksuhäiriömerkinnän kesto ja sen poistuminen luottotiedoista riippuu monista tekijöistä, kuten velan laadusta ja siitä, miten velka on hoidettu. Pääsääntöisesti maksuhäiriömerkintä säilyy luottotiedoissa 2-5 vuotta. Luonnollisten henkilöiden tai kuolinpesien liiketoimintakielto on voimassa viisi vuotta. Konkurssista, yrityssaneerauksesta, velkajärjestelystä ja yksityishenkilön velkajärjestelystä johtuva maksuhäiriömerkintä säilyy luottotiedoissa kuitenkin 2-3 vuotta.

Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämässä luottotietorekisterissä maksuhäiriömerkinnät poistuvat automaattisesti määräajan kuluttua. Tämän ajanjakson jälkeen velallisen taloudellinen maine palautuu, jos uusia maksuhäiriöitä ei ole kirjattu. On siis tärkeää ymmärtää, että jos samalla henkilöllä on useita eri maksuhäiriömerkintöjä, niin ne kaikki poistuvat eri aikaan. Jokainen maksuhäiriömerkintä elää siis omaa elämäänsä ja poistuu automaattisesti, kun määräaika on täynnä.

 • Maksuhäiriömerkintän kesto: Yleisesti ottaen, maksuhäiriömerkinnät säilyvät luottotiedoissa 2-5 vuotta. Tämä aika voi kuitenkin vaihdella riippuen velan laadusta ja siitä, miten velka on hoidettu.
 • Liiketoimintakielto: Luonnollisten henkilöiden tai kuolinpesien liiketoimintakielto on voimassa viisi vuotta.
 • Konkurssi ja yrityssaneeraus: Nämä aiheuttavat maksuhäiriömerkinnän, joka säilyy luottotiedoissa 2-3 vuotta.
 • Velkajärjestelyt: Sekä yksityishenkilön että yrityksen velkajärjestelystä johtuvat maksuhäiriömerkinnät säilyvät luottotiedoissa myös 2-3 vuotta.

Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin kirjattuja maksuhäiriömerkintöjä koskevat seuraavat säännöt:

 • Automatisoitu poisto: Maksuhäiriömerkinnät poistetaan automaattisesti määritellyn ajanjakson kuluttua.
 • Taloudellisen maineen palautuminen: Kun merkintää ei enää ole rekisterissä, velallisen taloudellinen maine palautuu – edellyttäen, ettei uusia maksuhäiriötietoja ole kirjattu.
 • Eri merkintöjen erillinen käsittely: Jos samalla henkilöllä on useita maksuhäiriömerkintöjä, ne kaikki poistuvat eri aikaan. Jokainen maksuhäiriömerkintä ”elää omaa elämäänsä” ja poistuu automaattisesti, kun määritetty aika on kulunut umpeen.

Nämä säännöt ovat tärkeitä ymmärrettiksi niin velallisille kuin velkojillekin, jotta molemmat osapuolet voivat tehdä informoituja päätöksiä luotto- ja lainasopimuksista.

Saatko luottotiedot takaisin? Toimenpiteet ja suositukset

On mahdollista saada luottotiedot takaisin, mutta se vaatii kohdennettuja toimenpiteitä. Yksilön tulee ensisijaisesti maksaa velat, jotka ovat johtaneet maksuhäiriömerkinnän saamiseen. Velkojen maksaminen kokonaan tai maksuohjelman laatiminen voi olla strategia, jonka avulla pystyt parantamaan luottotietojasi. Mutta muista, että luottotiedot eivät palaa heti velan maksun jälkeen. Luottotietojesi palautumiseen vaaditaan vielä aikaa, ja luottotietojen palautumiseen kuluvan ajan määrittävät aikaisemmat maksuhäiriömerkinnät.

Luottotietojen palauttaminen itsessään on pitkä ja vaativa prosessi. Kärsivällisyyttä ja johdonmukaista pyrkimystä velkojen maksamiseen tarvitaan. On täysin mahdollista, että vaikka olet maksanut kaikki velkasi, maksuhäiriömerkintä voi edelleen näkyä luottotietorekisterissä. Tämä johtuu siitä, että maksuhäiriömerkintä pysyy yleisesti ottaen rekisterissä 2-5 vuotta. Asiantuntijoidemme suositukset korostavat, että paras tapa käsitellä tätä on olla säännöllisesti yhteydessä velkojiin ja yrittää neuvotella maksujärjestelyistä.

 • Ensimmäinen askel luottotietojen palauttamiseksi on maksaa kaikki velat, jotka ovat johtaneet maksuhäiriömerkintään. Tämä voi tarkoittaa joko velkojen täydellistä maksamista tai sopivan maksuohjelman laatimista.
 • On hyvä muistaa, että luottotiedot eivät palaudu välittömästi velanmaksun jälkeen. Luottotietojen palautumiseen kuluvan ajan määrittää se, kuinka monta ja millaisia aiempia maksuhäiriömerkintöjä sinulla on ollut.
 • Maksuhäiriömerkinnän poistuminen vie yleisesti ottaen 2-5 vuotta. Tämän ajanjakson kuluessa on suositeltavaa pitää säännöllisesti yhteyttä velkojiin ja neuvotella mahdollisista uusista maksujärjestelyistä.
 • Koko prosessi vaatii kärsivällisyyttä ja johdonmukaista pyrkimystä taloudellisen tilanteesi parantamiseksi. Vaikka oletkin jo maksanut kaikki velkasi, saattavat vanhat merkinnät edelleen näkyvät rekisterissäs.

Asiantuntijoidemme suositukset korostavat avoimuuden ja aktiivisuuden merkitystä:

 • Sopiva strategia kannattaa laatia heti alusta lähtien. Hyvin suunniteltu budjetti ja taloudellinen strategia voivat auttaa sinua maksamaan velkasi ajoissa ja välttämään uusia maksuhäiriömerkintöjä.
 • On tärkeää olla yhteydessä velkojiin säännöllisesti. Tämän avulla voit seurata tilannettasi, neuvotella tarvittaessa uusista maksujärjestelyistä ja varmistaa, että kaikki tiedot ovat ajan tasalla.
 • Älä epäröi hakea ammattimaista apua. Talous- ja velkaneuvojat voivat auttaa sinua laatimaan budjetin, neuvottelemaan velkojien kanssa ja opastavat sinut läpi koko prosessin.

Suosittuja artikkeleita: