Franchising-yritys: Mahdollisuus menestyä yrittäjänä

Päivitetty: 28.4.2023

Franchising eli ketjuyrittäjyys on liiketoimintamalli, jossa itsenäinen yrittäjä hyödyntää valmista konseptia ja tuotemerkkiä sopimukseen perustuvassa yhteistyössä ketjun pääyrittäjän kanssa. Tässä artikkelissa käsittelemme franchising-yrityksen perustamista, sen kustannuksia, kannattavuutta, hyviä puolia sekä vastuita ja velvollisuuksia.

Mikä on franchising-yritys?

Franchising on liiketoimintamalli, jossa yrittäjä (franchisee) solmii sopimuksen franchising-antajan (franchisor) kanssa. Yrittäjä saa oikeuden käyttää valmista liiketoimintakonseptia, tuotemerkkiä ja osaamista. Vastineeksi yrittäjä maksaa franchising-antajalle korvauksia, kuten aloitusmaksun ja rojaltimaksuja.

Paljonko franchising-yritys maksaa?

Franchising-yrityksen perustamiskustannukset vaihtelevat suuresti riippuen konseptista, toimialasta ja sopimuksen ehdoista. Tyypillisesti aloitusmaksu voi vaihdella muutamasta tuhannesta eurosta jopa satoihin tuhansiin euroihin. Lisäksi yrittäjä maksaa jatkuvia rojaltimaksuja, jotka perustuvat yleensä yrityksen liikevaihtoon tai katteeseen.

Kannattaako franchising-yrittäjyys?

Franchising-yrittäjyys voi olla erittäin kannattavaa, mutta menestys riippuu monista tekijöistä, kuten valitusta liiketoimintakonseptista, yrittäjän omasta osaamisesta ja sitoutumisesta sekä markkinatilanteesta. Franchising tarjoaa usein hyvän alustan yrittäjyydelle, koska se antaa valmiin konseptin ja tuen, mikä voi pienentää riskiä epäonnistumisesta.

Mitä hyviä puolia on lähteä franchising-yrittäjäksi?

Franchising-yrittäjänä sinulla on mahdollisuus hyödyntää valmista ja testattua liiketoimintakonseptia, joka helpottaa yrittäjyyden aloittamista ja vähentää riskiä. Lisäksi saat tukea franchising-antajalta koulutuksen, markkinoinnin, tuotekehityksen ja hallinnollisten tehtävien muodossa. Myös tunnetun tuotemerkin käyttö voi auttaa yritystäsi saamaan jalansijaa markkinoilla nopeammin.

Miten perustaa franchising-yritys?

Franchising-yrityksen perustaminen alkaa sopivan liiketoimintakonseptin ja franchising-antajan löytämisellä. Tämän jälkeen seuraa franchising-sopimuksen neuvottelu ja allekirjoittaminen. Sopimuksen solmimisen jälkeen franchising-antaja tarjoaa yrittäjälle koulutusta ja tukea liiketoiminnan käynnistämisessä. Yrittäjän tulee myös hoitaa yrityksen perustamiseen liittyvät hallinnolliset tehtävät, kuten yrityksen rekisteröinti, luvat ja vakuutukset.

Kenelle franchising sopii?

Franchising sopii monenlaisille yrittäjille, jotka haluavat hyödyntää valmista liiketoimintakonseptia ja saada tukea liiketoiminnan pyörittämiseen. Franchising voi olla erityisen houkutteleva vaihtoehto ensimmäistä kertaa yrittäjiksi ryhtyville, koska se vähentää riskiä ja helpottaa yrittäjyyden aloittamista. Kuitenkin myös kokeneille yrittäjille franchising voi tarjota uusia mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa.

Mitä muita vastuita ja velvollisuuksia uudella franchising-yrittäjällä on?

Franchising-yrittäjällä on vastuita ja velvollisuuksia sekä franchising-antajalle että omalle yritykselleen. Yrittäjän tulee noudattaa franchising-sopimuksessa määriteltyjä ehtoja, kuten liiketoimintakonseptin toteuttamista, laadunvarmistusta, raportointia ja rojaltimaksujen suorittamista.

Yrittäjän tulee myös huolehtia omasta yrityksestään, sen taloudesta ja henkilöstöstä. Tämä sisältää muun muassa liiketoiminnan kehittämisen, asiakaspalvelun, myynnin, markkinoinnin, työntekijöiden palkkaamisen ja kouluttamisen sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamisen.

Onko franchising kannattavaa?

Franchising voi olla kannattavaa, jos yrittäjä valitsee sopivan liiketoimintakonseptin ja onnistuu toteuttamaan sen tehokkaasti. Franchising-yrityksen kannattavuus riippuu monista tekijöistä, kuten yrittäjän omasta osaamisesta, sitoutumisesta, markkinatilanteesta ja kilpailusta. Franchising-antajan tarjoama tuki ja koulutus voivat auttaa yrittäjää saavuttamaan parempia tuloksia ja menestymään liiketoiminnassa.

Mitä tarkoitetaan franchisingilla?

Franchising tarkoittaa liiketoimintamallia, jossa itsenäinen yrittäjä (franchisee) solmii sopimuksen franchising-antajan (franchisor) kanssa käyttääkseen tämän valmista liiketoimintakonseptia, tuotemerkkiä ja osaamista. Vastineeksi franchising-antaja saa korvauksia, kuten aloitusmaksun ja rojaltimaksuja, jotka perustuvat yleensä yrityksen liikevaihtoon tai katteeseen. Franchising-antaja tukee franchisee-yrittäjää liiketoiminnan kehittämisessä, koulutuksessa, markkinoinnissa ja muissa tarpeellisissa tehtävissä.

Mitä on franchising?

Franchising on liiketoimintamalli, jossa yrittäjä hyödyntää valmista konseptia ja tuotemerkkiä sopimukseen perustuvassa yhteistyössä ketjun pääyrittäjän kanssa. Tämä mahdollistaa yrittäjän nopeamman pääsyn markkinoille ja pienemmät aloitusriskit, koska valmis konsepti on jo testattu ja todettu toimivaksi. Franchising-yrityksen toiminta perustuu laajalti yhteistyöhön, jonka avulla molemmat osapuolet pyrkivät saavuttamaan menestystä ja kasvua.

Yhteenveto

Franchising-yritys on liiketoimintamalli, joka voi tarjota yrittäjälle monia etuja, kuten valmiin konseptin, tuotemerkin ja franchising-antajan tuen. Tämä voi helpottaa yrittäjyyden aloittamista ja vähentää riskiä epäonnistumisesta. Franchising-yrittäjyys voi olla kannattavaa, mutta menestys riippuu monista tekijöistä, kuten yrittäjän omasta osaamisesta, sitoutumisesta ja markkinatilanteesta.

Franchising-yrityksen perustamiskustannukset vaihtelevat suuresti, ja yrittäjällä on vastuita ja velvollisuuksia sekä franchising-antajalle että omalle yritykselleen. Franchising sopii monenlaisille yrittäjille, jotka haluavat hyödyntää valmista liiketoimintakonseptia ja saada tukea liiketoiminnan pyörittämiseen. Ennen franchising-yrityksen perustamista on tärkeää tutkia eri vaihtoehtoja ja valita sopiva konsepti ja franchising-antaja, joiden kanssa on mahdollista saavuttaa menestystä ja kannattavaa liiketoimintaa.

Jaa tämä artikkeli:

Suosittuja artikkeleita:

Sisällysluettelo

Pyydä tarjous kotisivuista

Pakettihinnat voivat vaihdella kotisivujen toiveiden, webhotellien hintojen sekä työtuntimäärän mukaan. Valitse lähin toiveitasi vastaava paketti, ja pyydä meiltä tarkempi tarjous