Nordean osakekurssi

Monipuolinen pohjoismainen pankki

Nordea on vuonna 1997 perustettu yleispankki, joka tarjoaa laajan valikoiman pankkipalveluja yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Nordean päätoimipaikat sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa, jotka yhdessä muodostavat pankin kotimarkkina-alueen. Tämä alue käsittää maailman kymmenenneksi suurimman talouden. Markkina-arvoltaan Nordea kuuluu Euroopan kymmenen suurimman finanssipalveluyrityksen joukkoon ja on yksi harvoista eurooppalaisista pankeista, jolla on AA-luokitus. Nordean osakkeet noteerataan Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan pörsseissä.

Nordean osakekurssi – Perusteet

Nordean osakekurssi on keskeinen mittari, joka heijastaa pankin taloudellista terveyttä ja sijoittajien luottamusta yhtiöön. Osakekurssi Nordea voi vaihdella päivittäin monien tekijöiden, kuten markkinatilanteen, taloudellisten raporttien ja globaalien talousuutisten, perusteella. Sijoittajille on tärkeää seurata nordean osakekurssia, jotta he voivat tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä.

Osakkeen noteeraus ja kaupankäynti

Nordean osakkeet noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. Lisäksi Nordean talletustodistukset (American Depositary Receipts, ADR) noteerataan Yhdysvalloissa. Tämä mahdollistaa laajan sijoittajapohjan ja parantaa osakkeen likviditeettiä.

Nordean osakkeiden tiedot

 • Helsingin Pörssi (EUR): NDAFI.HE (Bloomberg: NDA FH)
 • Tukholman Pörssi (SEK): NDASE.ST (Bloomberg: NDA SS)
 • Kööpenhaminan Pörssi (DKK): NDADK.CO (Bloomberg: NDA DC)

Nordean osakekurssin kehitys

Nordean osakekurssin kehitys on ollut vaihtelevaa, kuten alla olevasta taulukosta käy ilmi:

Muutokset osakkeiden määrässä

Päivämäärä Tapahtuma Muutos Kokonaismäärä
20.2.2001 Uusi liikkeellelasku +8,408 2,982,267,248
30.4.2009 Uusi liikkeellelasku +1,416,811,607 4,016,919,834
4.11.2021 Vähennys -42,602,988 4,007,348,931
29.2.2024 Vähennys -15,912,565 3,505,587,395

Nordean osakkeiden määrä on muuttunut useita kertoja vuosien varrella, mikä heijastaa yhtiön strategisia päätöksiä, kuten osakeanteja ja omien osakkeiden takaisinostoja.

Nordean suurimmat osakkeenomistajat

Nordean osakkeenomistajapohja on laaja ja monimuotoinen. Alla on listattu 25 suurinta osakkeenomistajaa:

 1. BlackRock: 181.5 miljoonaa osaketta (5.2 %)
 2. Nordea-fonden: 153.9 miljoonaa osaketta (4.4 %)
 3. Norges Bank: 148.6 miljoonaa osaketta (4.2 %)
 4. Cevian Capital: 134.3 miljoonaa osaketta (3.8 %)
 5. Vanguard: 130.9 miljoonaa osaketta (3.7 %)
 6. Alecta Tjänstepension: 83.4 miljoonaa osaketta (2.4 %)
 7. Swedbank Robur: 77.6 miljoonaa osaketta (2.2 %)
 8. Fidelity Investments (FMR): 53.3 miljoonaa osaketta (1.5 %)
 9. Nordea Funds: 45.5 miljoonaa osaketta (1.3 %)
 10. SEB Funds: 41.6 miljoonaa osaketta (1.2 %)

Osakkeiden takaisinostot ja osingot

Nordean pääomaa ja osingonmaksua koskevien periaatteiden mukaan pankki käyttää sekä osinkoja että osakkeiden takaisinostoja pääoman palauttamiseksi osakkeenomistajille.

Osinkojen maksaminen

 • Tavoitteena on maksaa 60-70 % tilikauden tuloksesta osinkona.
 • Osinko on suora käteismaksu osakkeenomistajille.

Osakkeiden takaisinostot

 • Takaisinostot tarkoittavat, että yhtiö ostaa omia osakkeitaan takaisin osakkeenomistajilta.
 • Takaisinostot vähentävät liikkeellä olevien osakkeiden määrää, mikä kasvattaa jäljelle jäävien osakkeiden suhteellista arvoa.

Osakkeiden takaisinostojen edut

 • Vähentää osakkeiden määrää markkinoilla, mikä voi nostaa osakekurssia.
 • Parantaa osakkeenomistajien suhteellista omistusosuutta.
 • Tarjoaa yhtiölle joustavuutta pääoman jakamisessa.

Ero osinkojen ja takaisinostojen välillä

 • Osinko: Tarjoaa osakkeenomistajille suoraa käteismaksua ilman vaikutusta osakkeiden lukumäärään.
 • Takaisinostot: Vähentää osakkeiden määrää markkinoilla, mikä voi nostaa osakekurssia ja suhteellista omistusta.

Tulevaisuuden näkymät ja sijoitusmahdollisuudet

Nordean osakekurssi heijastaa yhtiön taloudellista tilannetta ja markkinoiden luottamusta. Seuraamalla osakekurssin kehitystä ja yhtiön strategisia päätöksiä, kuten osinkoja ja takaisinostoja, sijoittajat voivat tehdä informoituja päätöksiä. Nordean vahva markkina-asema ja laaja osakkeenomistajapohja tekevät siitä houkuttelevan sijoituskohteen.

 

Saatat pitää myös näistä: