Miten luodaan tehokas ja lukijaystävällinen uutiskirje?

Päivitetty: 27.10.2023

uutiskirje

Mikä tekee uutiskirjeestä hyvän?

Hyvä uutiskirje on yhtä paljon taidetta kuin tiedettäkin, ja erinomaisen uutiskirjeen luominen vaatii huolellista suunnittelua. Tärkein tekijä on sen kyky kiinnittää lukijan huomio ja edistää positiivista brändikuvaa. Tämä saavutetaan tarjoamalla korkealaatuista, hyödyllistä ja ajankohtaista sisältöä, joka on räätälöity vastaanottajan mielenkiinnonkohteisiin.

Ehkä ennen kaikkea, uutiskirjeen on oltava helppolukuinen ja visuaalisesti houkutteleva. Tarvitaan myös hyvin suunniteltu layout, keskitetty otsikko, selkeät kuvat ja selkeä fontti. Lisäksi sen on oltava interaktiivinen, mikä tarkoittaa, että siinä on oltava napsautettavia linkkejä, jotka ohjaavat lukijan verkkosivustollesi tai muuhun haluamaasi päämäärään. Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, hyvä uutiskirje kunnioittaa lukijan aikaa ja tietosuojaa ja noudattaa sähköisen suoramarkkinoinnin lakeja ja parhaita käytäntöjä.

Seuraavassa on joitakin keskeisiä tekijöitä, jotka tekevät uutiskirjeestä hyvän:

 • Korkealaatuinen sisältö: Uutiskirjeen tulee tarjota arvoa lukijoilleen. Tämä saavutetaan tarjoamalla korkealaatuista ja ajankohtaista tietoa, joka on räätälöity vastaanottajan mielenkiinnonkohteiden mukaan.
 • Visuaalinen houkuttelevuus: Uutiskirjeen pitää olla visuaalisesti miellyttävä ja helppolukuinen. Hyvin suunniteltu layout, selkeät kuvat ja luettava fontti ovat kaikki olennaisia tekijöitä tässä.
 • Interaktiivisuus: Hyvä uutiskirje ei ole vain passiivinen tiedonlähde – sen tulisi myös mahdollistaa vuorovaikutus. Napsautettavat linkit voivat ohjata lukijoita verkkosivustollesi tai muuhun haluttuun päämäärään.
 • Kunnioitus lukijaa kohtaan: Lukijoita ei pidä pommittaa liiallisella informaatiolla tai sähköposteilla. On tärkeää kunnioittaa heidän aikaansa ja yksityisyyttään sekä noudattaa sähköisen suoramarkkinoinnin lakeja ja parhaita käytäntöjä.

Nämä tekijät yhdessä auttavat luomaan uutiskirjeen, joka ei ainoastaan kiinnitä lukijan huomiota, vaan myös edistää positiivista brändikuvaa. Hyvä uutiskirje on tehokas työkalu yrityksen ja sen asiakkaiden välisen suhteen rakentamisessa ja ylläpitämisessä.

Askel askeleelta: uutiskirjeen luomisen perusteet

Hyvän uutiskirjeen luomiseen liittyy monia tekijöitä. Käsittämättömän suunnittelun aloittaminen vaatii paljon huomiota ja sitoumusta, joka alkaa päivämäärän, ajan ja aiheiden suunnittelusta jatkaen sähköpostiluettelojen hallintaan. Näiden osatekijöiden hallitseminen vaatii yrityksiltä jatkuvaa ponnistelua, ja niiden täytyy ymmärtää, että hyvän uutiskirjeen luominen on prosessi, joka vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä.

Kun perusta on vahvistettu, yritysten on keskityttävä uutiskirjeen rungon ja visuaalisen ilmeen rakentamiseen. Hyvän uutiskirjeen sisältö on merkityksellistä ja hyödyllistä vastaanottajalle. Visuaaliset elementit, kuten kuvat ja grafiikat, tulisi suunnitella siten, että ne tukevat ja tehostavat viestin välittämistä. Hyvä uutiskirje tulisi suunnitella lukijan näkökulmasta, jotta se palvelisi heidän tarpeitaan parhaiten. Samalla se antaa yrityksille mahdollisuuden tavoittaa yleisönsä tehokkaasti ja vaikuttaa positiivisesti sen brändimielikuvaan.

Uutiskirjeen luomisen perusvaiheet sisältävät:

 • Päivämäärän, ajan ja aiheiden suunnittelun: Uutiskirjeen julkaisemiseksi on tärkeää suunnitella sen päivämäärä ja aika. Aiheiden valinta on myös tärkeää, sillä se määrittää uutiskirjeen sisällön.
 • Sähköpostiluetteloiden hallinnan: Tämän avulla yritykset voivat lähettää uutiskirjeensä oikeille vastaanottajille. Sähköpostiluettelot tulisi pitää ajantasalla poistamalla ei-toivotut sähköpostiosoitteet ja lisäämällä uusia potentiaalisia asiakkaita.
 • Uutiskirjeen rungon rakentaminen: Tämän vaiheessa yritysten tulisi keskittyä kirjoittamaan merkityksellistä ja hyödyllistä sisältöään vastaanottajalle.
 • Visuaalisen ilmeen suunnittelu: Kuvien, grafiikkojen ja muiden visuaalisten elementtien käyttö voi tehostaa viestin välittymistä lukijalle. Ne auttavat tekemään uutiskirjeestasi houkuttavan ja kiinnostavan.

Hyvässä uutiskirjeesssissi tulisi olla tasapaino informaation tarjoamisen sekà yleisön sitouttamisen välilllä. Se antaa yrityksellesi mahdollisuuden tavoittaa yleisönsä tehokkaasti ja vaikuttaa positiivisesti sen brändimielikuvaan. Uutiskirjeen luominen on prosessi, joka vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta palkitsee lopulta yrityksen panostukset hyvillä tuloksilla.

Sähköpostin merkitys: enemmän kuin vain uutiskirje

Sähköposti on merkittävä työkalu yrityksen markkinointikommunikoinnissa, ja sen merkitys ulottuu paljon pidemmälle kuin pelkkä uutiskirjeen luominen ja lähettäminen. Sähköposti tarjoaa yritykselle mahdollisuuden luoda vahvan, henkilökohtaisen yhteyden asiakkaisiinsa, jotka voivat nopeasti ja helposti saada tiedon uusista tuotteista, palveluista ja tarjouksista. Sähköpostin avulla yritys voi myös kerätä arvokasta tietoa asiakkaidensa mielipiteistä ja ostokäyttäytymisestä, mikä voi olla erityisen hyödyllistä tuotekehityksessä ja markkinointistrategian suunnittelussa.

Ensimmäinen askel uutiskirjeen luominen on kuitenkin vain alku sähköpostimarkkinoinnin potentiaalin hyödyntämisessä. Hyvän uutiskirjeen tulisi olla osa laajempaa digitaalista markkinointistrategiaa, jossa hyödynnetään useita eri kanavia ja työkaluja. Sähköposti voi toimia tässä keskeisenä yhdyssiteenä, joka tuo eri elementit yhteen ja tehostaa koko markkinointiprosessia. Lisäksi sähköposti mahdollistaa monipuolisten, kohdennettujen viestien lähettämisen eri kohderyhmille, mikä voi edistää asiakaskokemuksen parantamista ja asiakasuskollisuuden lisäämistä.

Sähköpostin merkitys yrityksen markkinointikommunikoinnissa on monitahoinen:

 • Sähköposti mahdollistaa henkilökohtaisen yhteyden luomisen asiakkaiden kanssa. Tämä voi auttaa vahvistamaan asiakassuhteita ja rakentamaan luottamusta yrityksen ja sen asiakkaiden välillä.
 • Sähköpostilla voidaan nopeasti jakaa tietoa uusista tuotteista, palveluista tai tarjouksista. Tämä tekee siitä tehokkaan työkalun sekä uusasiakashankinnassa että nykyisten asiakkaiden sitouttamisessa.
 • Asiakaspalautteen kerääminen sähköpostitse voi antaa arvokasta tietoa esimerkiksi tuotekehitystä tai markkinointistrategian suunnittelua varten.

Uutiskirjeiden laatiminen on vain osa sähköpostimarkkinoinnin potentiaalia:

 • Hyvä uutiskirje tulisi olla osa laajempaa digitaalisen markkinoinnin strategiaa, jossa hyödynnetään useita eri kanavia ja työkaluja.
 • Sähköposti toimii keskeisenä yhdyssiteenä eri markkinointielementtien välillä, mikä tehostaa koko markkinointiprosessia.

Kohdennetun viestinnän merkitys kasvattaa sähköpostin roolia entisestään:

 • Kohdennettujen viestien lähettäminen eri kohderyhmille voi parantaa asiakaskokemusta ja lisätä asiakasuskollisuutta.
 • Sähköpostin avulla voidaan myös räätälöidä markkinointiviestintää vastaamaan yksittäisten asiakkaiden tarpeita, mikä voi tehostaa sekä myynti- että markkinointitoimintoja.

Kuinka rakentaa visuaalisesti houkutteleva ja sisällöllisesti rikas sähköposti?

Hyvän sähköpostin rakentaminen vaatii sekä visuaalista houkuttelevuutta että sisällöllistä rikkautta. Visuaalisesti houkutteleva sähköposti tarkoittaa selkeää ja harkittua suunnittelua, joka keskittyy vastaanottajan huomion herättämiseen ja pitämiseen. Sen on oltava esteettisesti miellyttävä, tyylikäs ja mieluiten brändin identiteettiä edustava. Tärkeää on myös, että se on selkeästi luettavissa kaikilla laitteilla, joten mobiiliyhteensopivuus on avainasemassa.

Sisällöllisesti rikas sähköposti, toisaalta, tarkoittaa sitä, että se tarjoaa vastaanottajalle jotakin arvokasta ja hyödyllistä. Olipa kyseessä sitten ajankohtaiset uutiset, tarjoukset, koulutusmateriaalit tai vain viihdyttävä sisältö, tavoitteena on, että vastaanottaja saa jotakin konkreettista ja arvostettua. Hyvä sähköposti on kuin lahja saajalleen – se tarjoaa jotakin uutta ja arvokasta, mikä saa saajan tuntemaan itsensä arvostetuksi ja huomioiduksi.

Jotta voisit rakentaa visuaalisesti houkuttelevan ja sisällöllisesti rikkaan sähköpostin, seuraavat vinkit voivat olla avuksi:

 • Valitse selkeä ja yksinkertainen suunnittelu: Sähköpostisi ei saa olla liian monimutkainen tai sekava. Sen pitäisi olla helppo lukea ja ymmärtää.
 • Keskity brändi-identiteettiin: Sähköpostisi tulisi heijastaa yrityksesi ilmettä. Varmista, että käytät yrityksen logoa, värimallia ja typografiaa johdonmukaisesti kaikissa viesteissäsi.
 • Tee sähköpostistasi mobiiliystävällinen: Yhä useammat ihmiset lukevat sähköpostinsa älypuhelimen tai tabletin kautta. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa, että sähköpostisi näyttää hyvältä myös pienemmällä näytöllä.

Sisällön osalta seuraavien asioiden huomioiminen voi auttaa sinua luomaan arvokasta sisältöä:

 • Tarjoa jotakin konkreettista: Onko sinulla tarjota uusia tuotteita tai palveluita? Tai ehkä ajankohtaisia uutisia alaltasi? Mitään sellainen informaatiossa jonka vastaanottaja kokee hyödylliseksi lisääntyy todennnakoisyyttå että sähköposti avataan ja luetaan.
 • Käytä henkilökohtaista lähestymistapaa: Ihmiset haluavat tuntea olevansa erityisiä. Henkilökohtainen viesti tai tarjous voi saada vastaanottajan tuntemaan itsensä arvostetuksi ja huomioiduksi.
 • Älä unohda toimintakehotusta (Call-to-Action): Jokaisessa sähköpostissa pitää olla selkeä kehotus toimintaan, joka ohjaa lukijaa seuraavaan vaiheeseen – olipa kyseessä sitten tuotteen ostaminen, blogipostauksen lukeminen tai uutiskirjeen tilaaminen.

Nämä vinkit auttavat sinua rakentamaan visuaalisesti houkuttelevia ja sisällöllisesti rikkaita sähköposteja, jotka herättävät vastaanottajien mielenkiinnon ja saavat heidät sitoutumaan yrityksesi kanssa entistä enemmän.

Uutiskirjeen merkitys digimarkkinoinnissa

Digimarkkinoinnissa uutiskirjeet ovat keskeinen osa brändin tarinankerrontaa ja -rakentamista. Ne tarjoavat mahdollisuuden jakaa ajankohtaista tietoa tuotteista ja palveluista, kertoa yrityksen uutisia sekä vahvistaa yrityksen imagoa. Uutiskirjeillä voi myös kasvattaa yrityksen näkyvyyttä, sitouttaa asiakkaat paremmin yritykseen ja luoda pitkäaikaisia suhteita. Uutiskirje toimii erinomaisena kanavana yrityksen ja sen asiakkaiden välisessä viestinnässä, koska se mahdollistaa yksilöllisen ja kohdennetun lähestymistavan.

Uutiskirje, oikein toteutettuna, on äärimmäisen tehokas digitaalisen markkinoinnin väline. Useat tutkimukset osoittavat, että sähköpostimarkkinointi tuottaa korkeimman ROI:n (Return on Investment) verrattuna muihin digimarkkinoinnin muotoihin. Tämä johtuu siitä, että uutiskirjeen avulla voidaan saavuttaa suuri yleisö suhteellisen alhaisilla kustannuksilla, ja se mahdollistaa myös hyvin tarkasti kohdennetun markkinointiviestinnän. Se auttaa yritystä tavoittamaan asiakkaita, jotka ovat itse ilmaisseet kiinnostuksensa yrityksen toimintaan ja näin ollen ovat vastaanottavaisia yrityksen viesteille.

Uutiskirjeen merkitys digimarkkinoinnissa voidaan tiivistää seuraaviin kohtiin:

 • Brändin tarinankerronta: Uutiskirjeet auttavat yrityksiä kertomaan brändinsä tarinan ja luomaan vahvan brändi-identiteetin. Ne mahdollistavat myös johdonmukaisuuden ylläpitämisen viestinnässä.
 • Ajankohtaisen tiedon jakaminen: Uutiskirjeiden avulla yritykset voivat jakaa ajankohtaista tietoa tuotteista, palveluista ja uusimmista uutisista. Tämän ansiosta asiakkaat pysyvät ajan tasalla yrityksen toiminnasta.
 • Asiakassitoutuminen: Sähköpostimarkkinointi on tehokas tapa sitouttaa asiakkaita paremmin yritykseen. Se luo pitkäkestoisia suhteita ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.
 • Näkyvyyden kasvu: Uutiskirjeet ovat erittäin hyödyllisiä lisäämään näkyvyyttä verkossa. Niillä voi saada huomattavan määrän liikennettä verkkosivustolle tai verkkokauppaan.
 • Kohdennettu markkinointi: Yksi suurimmista eduista on kyky kohdentaa viestintää tarkasti. Voit segmentoida sähköpostilistan perusteella esimerkiksi demografian, käyttäytymisen tai aiemman ostohistorian mukaan.
 • Korkea ROI: Sähköpostimarkkinointi tuottaa korkean ROI:n. Se on kustannustehokas tapa tavoittaa suuri yleisö ja saada heidät kiinnostumaan yrityksen tarjonnasta.

Kaiken kaikkiaan uutiskirjeet ovat arvokas osa digitaalista markkinointistrategiaa. Ne auttavat vahvistamaan brändi-identiteettiä, parantamaan asiakassuhteita ja lisäämään myyntiä.

Lukijan huomion herättäminen: vinkit otsikointiin ja sisältöön

Hyvän uutiskirjeen luoja tietää, että otsikko on ensimmäinen asia, jonka lukija näkee. Siksi otsikon on oltava kutsuva, kiinnostava ja informatiivinen. Se toimii kuten uutisotsikko, saaden lukijan klikkaamaan ja avaamaan sähköpostin. Otsikon tulisi vedota suoraan kohderyhmälle ehdottaen jotain houkuttelevaa tai kiinnostavaa heille. Parhaimmillaan otsikko luo uteliaisuuden, joka johtaa toimintaan.

Sisällön osalta, paras tapa pitää lukijan huomio yllä on tarjota arvoa. Tämä tarkoittaa, että sisällön tulisi olla informatiivista, hyödyllistä tai viihdyttävää. Pidä kappaleet lyhyinä ja ytimekkäinä, ja käytä luetteloita tai alaotsikoita, jotta teksti olisi helposti selattavissa ja ymmärrettävissä. Sisällön tulisi olla visuaalisesti houkutteleva, suoraan asiaan menemistä suosiva ja lisäksi hyvin jaoteltua, jolloin lukija voi helposti valita, mihin kohtiin hän keskittyy.

Tässä muutamia vinkkejä lukijan huomion herättämiseen:

 • Kutsuva otsikko: Otsikon tulisi houkutella lukijaa avaamaan ja lukemaan sähköpostin. Tämän saavuttamiseksi, tee otsikosta kiinnostava ja informatiivinen.
 • Kohderyhmälle relevantti sisältö: Ymmärrä kohderyhmääsi ja tarjoa heille jotain, mikä on heille hyödyllistä tai viihdyttävää.
 • Lyhyet ja ytimekkäät kappaleet: Pidempien tekstien sijaan käytä lyhyitä lauseita ja kappaleita. Ne ovat helpompia lukea ja ymmärrettää.
 • Kuvallisuus: Hyvä visuaalinen ilme auttaa pitämään lukijan mielenkiinnon ylllä. Kuvat, grafiikka tai videot voivat tehdä sisällöstasi houkuttelevampaa.
 • Selkeys: Tekstin tulee menn suoraan asiaan unohtamatta selkeyttää ajatuksiasi jotta se olisi mahdollisimman helppo lukea.

Sisällön luominen ei ole aina helppoa, mutta näiden vinkkien avulla voit parantaa uutiskirjeesi laatua sekunsa että sen tehokkuutta herättämään lukijoidesi huomiota.

Uutiskirjeen mittaaminen: kuinka tietää, toimiiko se?

Mittaaminen on olennainen osa uutiskirjeiden tehokkuuden arvioinnissa. Sen avulla voidaan paitsi arvioida uutiskirjeen suorituskykyä, myös ymmärtää lukijoiden käyttäytymistä ja tarpeita. Tärkeimpiä suorituskykyindikaattoreita ovat avausprosentti, klikkausprosentti, tilausten määrä, viestin aktiivinen jakeluaika sekä hylkäysprosentti – nämä kaikki tarjoavat tärkeää tietoa siitä, kuinka hyvin uutiskirje onnistuu tavoittamaan yleisönsä ja kuinka tehokkaasti se kannustaa toimintaan.

Niin kutsutut A/B-testit ovat erinomainen työkalu uutiskirjeiden optimointiin. Testauksen avulla voidaan verrata kahta erilaista viestiä samalla kohdeyleisöllä ja siten selvittää, mikä elementti tai yhdistelmä elementtejä tuottaa parhaat tulokset. Esimerkiksi otsikko, kuvitus, taitto tai viestin rakenne voivat merkittävästi vaikuttaa viestin suorituskykyyn. Seuraamalla dataa ja analysoimalla tuloksia voidaan jatkuvasti parantaa uutiskirjeiden tehokkuutta ja siten saavuttaa parempia tuloksia digitaalisessa markkinoinnissa.

Uutiskirjeen mittaamisen avulla voidaan seurata ja analysoida seuraavia indikaattoreita:

 • Avautumisprosentti: Kuinka suuri osa tilaajista todella avaa uutiskirjeen? Tämä kertoo, kuinka kiinnostava tai houkutteleva viestisi on.
 • Klikkausprosentti: Kuinka moni klikkaa linkkejä uutiskirjeessäsi? Tämä kertoo, kuinka tehokas viestisi on saamaan lukijat toimimaan.
 • Tilauksien määrä: Kuinka monta uutta tilausta saat jokaisesta lähetetystä uutiskirjeestä?
 • Viestin aktiivinen jakeluaika: Kuinka kauan viesti pysyy aktiivisena vastaanottajan postilaatikossa ennen kuin se poistetaan tai arkistoidaan?
 • Hylkäämisprosentti: Kuinka suuri osuus vastaanottajista lopettaa kirjeiden tilauksen tai merkitsee ne roskapostiksi?

A/B-testaus auttaa optimoimaan uutiskirjettä entisestään. Testaus voi keskittyä useisiin erilaisiin elementteihin:

 • Otsikko: Onko otsikon muotoilu tai sisältö vaikutusta avautumisprosenttiin?
 • Kuvitus: Mitkät tyyppiset kuvat vetovät eniten huomiota ja johtavat korkeampaan klikkausasteeseen?
 • Taitto: Miten viestin rakenne tai ulkoasu vaikuttaa lukijan kokemukseen ja sitoutumiseen?
 • Viestin rakenne: Onko parempi keskittyä yhteen aiheeseen per uutiskirje, vai onko moniaiheinen lähestymistapa tehokkaampi?

Datan seuraaminen ja analysointi auttavat tunnistamaan, mitkä tekijät toimivat parhaiten kohdeyleisöllesi. Näiden tietojen avulla voit jatkuvasti hioa ja parantaa uutiskirjettäsi saavuttaaksesi parempia tuloksia digitaalisessa markkinoinnissa.

Jaa tämä artikkeli:

Suosittuja artikkeleita:

Sisällysluettelo

Pyydä tarjous kotisivuista

Pakettihinnat voivat vaihdella kotisivujen toiveiden, webhotellien hintojen sekä työtuntimäärän mukaan. Valitse lähin toiveitasi vastaava paketti, ja pyydä meiltä tarkempi tarjous

Rahoitus yrityksille
5 000 € – 2 000 000 €

Capitalbox toimii Helsingissä ja Tukholmassa. Keskitymme 100-prosenttisesti auttamaan pienyrityksiä niiden rahoitustarpeissa.

Ymmärrämme, että liiketoimintasi kehittyy nopeasti ja perinteinen pankkirahoitus ei ole aina ulottuvillasi tai vastaa tarpeisiisi riittävän nopeasti. Loimme Capitalboxin tarjotaksemme pienyrityksille käyttöpääomaa silloin, kun tarve on suurimmillaan.