SEO-perusteet – mistä aloittaa?

SEO Perusteet

SEO, eli hakukoneoptimointi koostuu lukuisista eri asioista. Sitä voi edistää ja ylläpitää monella tavalla, mutta ensimmäiseksi kannattaa aloittaa perusteista. Kerromme muutamia hakukoneoptimoinnin perusteita, joita jokaisen sivuston kannattaa ottaa huomioon.

Hakukoneoptimointi edellyttää tiettyjä perusasioita, jotka kannattaa ottaa huomioon verkkosivuston sisällöntuotannossa. Hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on saada mahdollisimman hyvä tulos Googlen orgaanisessa haussa. Näkyvyyteen vaikuttaa moni tekijä, jotka kannattaa tiedostaa sisällön toteuttamisessa.

Sivujen selaus, eli crawling

Hakukoneet toimivat tietyllä tavalla, mikä määrittelee sivujen sijoittumisen hakutuloksissa. Koko toiminta alkaa hakukoneiden bottien selaustoiminnasta. Puhutaan termistä “crawling”, joka tarkoittaa englanniksi ryömimistä.

Käytännössä botit selaavat internetin sivustoja läpi ja lisäävät relevantteja sivustoja hakukoneen indeksiin. Tämä indeksi on massiivinen tietopankki tai kirjasto, josta tarjotaan sivustoja käyttäjälle alle sekunnissa.

Botit ovat tietokonerobotteja, jotka on ohjelmoitu hakukoneoptimointia varten. Ne selaavat automaattisesti sivuja läpi ja pyrkivät tarjoamaan mahdollisimman oikeanlaisia tuloksia käyttäjälle. Niihin törmää englannin kielessä sanoilla “crawler” tai “spider”.

SEO-myytit ja uskomukset

Hakukoneoptimointiin liittyy joskus myyttejä ja ymmärryksiä, jotka eivät käytännössä vastaa todellisuutta. Yksi esimerkki on linkkien rakentaminen. Google ei katso sitä virallisesti hyvällä, mutta se on todellisuudessa erittäin tehokas tapa lisätä näkyvyyttä. 

Linkkien rakentamista harrastaa esimerkiksi moni online casino, jolle hakukoneoptimointi on yksi harvoista tavoista saada näkyvyyttä. Kun suosittu sivusto mainitsee tietyn nettikasinon ja johtaa linkillä tämän sivustolle, lisää se huimasti uskottavuutta Googlen silmissä. 

Jotkut saattavat luulla hakukoneoptimointia myös helpommaksi kuin se on. Yritykset saattavat pyytää sivustonkehittäjiltä laittaa asetus päälle, jonka myötä sivusto vain ilmaantuisi orgaanisesti Googlen hakutuloksissa ensimmäiseksi. Tämä on tietysti kaunis ajatus, mutta ei valitettavasti vastaa todellisuutta SEO-maailmassa.

Indeksointi eli tietokannan päivittäminen

Artikkeleiden kirjoittaminen

Sivustot voidaan indeksoida, kun ne löytyvät Googlessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sivut voidaan lisätä hakukoneiden tulosten tietokantaan. Tämän jälkeen sivut on käytettävissä hakutuloksissa, eli niitä voi näyttää haun perusteella.

Hakukoneet eivät automaattisesti indeksoi kaikkia sivustoja. Tässä voi olla syynä esimerkiksi verkkosivuston omistajan toive, että tiettyjä sivuja ei näytetä hakutuloksia. Tällaisia sivuja voi olla esimerkiksi hallintapuoleen liittyviä sivuja.

Joitain sivustoja ei välttämättä indeksoida huolimatta siitä, että sivuston omistaja näin haluaisi. Sivusta puuttuu sisältöä tai hakukoneen mielestä sisältö löytyy jo joltain aikaisemmin indeksoitulta sivula. Sisällöntuotannossa kannattaakin välttää tuplasisältöä ja kaikki hakukoneoptimoidut sisällöt on hyvä kirjoittaa itse.

Sivuston löytyminen Googlesta – kauan siinä kestää?

Moni yritys haluaa kärsimättömästi tietää, milloin sivusto löytyy Googlen tuloksista. Tähän ei ole yksinkertaista vastausta. Käytännössä se voi näkyä tuloksissa heti indeksoinnin jälkeen. Indeksointi tapahtuu puolestaan jopa saman päivän aikana.

Sivun lisääminen tietokantaan ja parhaan hakutuloksen saavuttaminen ovat kuitenkin täysin eri asioita. Asiaa kannattaakin lähestyä pohtimalla hakukoneoptimoinnin sisällön ilmaantumista ensimmäisten tulosten joukkoon. Siihen vaikuttaa Googlen mukaan yli 200 yksittäistä asiaa.

Pyri mahdollisimman relevanttiin sisältöön

Hakukoneoptimoinnissa pitää ymmärtää, että hakukoneet haluavat tarjota hakijalle mahdollisimman relevanttia sisältöä. Sen tulee vastata aina käyttäjän hakuun mahdollisimman osuvasti. Tämä on hyvä ohjenuora sisällöntuotantoon, jossa otetaan huomioon hakukoneoptimointi.

Sisällöntuotannossa kannattaa siis pohtia, mitä käyttäjät haluavat löytää tietyillä avainsanoilla. Pyri aina tekemään mahdollisimman relevanttia sisältöä ja kohdista sitä käyttäjälle – älä hakukoneelle. Kun käyttäjä pitää sisällöstä, haluavat hakukoneetkin näyttää sitä.

Laadukas sisältö on aidosti hyödyllinen lukijalle ja se on parempaa kuin kilpailevat sivustot. Yrityksen kannattaakin tutkailla tuloksia eri avainsanoilla. Tutkailussa on hyvä kiinnittää huomiota sellaiseen sisältöön, jonka hakukone kokee relevantiksi. Sen jälkeen yritetään tehdä oma sisältö tätä paremmaksi, jolloin saadaan hyvä väylä tulosten kärkeen.

Mitkä tekijät vaikuttavat näkyvyyteen?

Hakukoneoptimointiin vaikuttaa moni tekijä, joista hyvä ja relevantti sisältö on vain yksi osa siitä. Se on tosin erittäin merkittävä tekijä, muttei välttämättä ainoa. Hakukoneet käyttävät omia algoritmeja, joilla halutaan määritellä sivujen näyttäminen ajankohdan mukaan.

Algoritmit käyttävät monimutkaista laskukaavaa, joissa on myös yleensä erilaisia kertoimia. Algoritmien yksityiskohtainen toiminta ei ole julkista tietoa, jotta vältetään niiden manipulointi.

Hakukonenäkyvyyteen ovat kuitenkin vaikuttaneet viime vuosina ainakin sivuston nopeus, mobiiliystävällisyys ja linkit sivustolle. Näistä on hyvä aloittaa näkyvyyden parantaminen. Lisäksi kannattaa varmistaa tietoturvaan liittyviä perusseikkoja, joita ovat esimerkiksi SSL-salaus ja sivuston suojaus.

Suosittuja artikkeleita: